X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårJuni2024Hele tiden
Temperatur (C)25.7 ↑ 28.6 (02:35)
↓ 25.2 (07:49)
↑ 33.9 (12:44)
↓ 26.9 (07:30)
↑ 35.3 (12)
↓ 16.9 (1)
↑ 35.3 (Jun 12)
↓ -1.9 (Jan 30)
↑ 38.3 (2023 Jul 23)
↓ -8.2 (2017 Jan 9)
Regn (mm)0 0.00.00.0234.07808.2
Luftfuktighet (%)38 ↑ 38 (08:39)
↓ 27 (02:30)
↑ 29 (23:39)
↓ 21 (13:00)
↑ 64 (1)
↓ 13 (11)
↑ 97 (Mar 5)
↓ 10 (Apr 1)
↑ 100 (2010 Feb 15)
↓ 0 (2010 Jun 5)
Duggpunkt (C)10.3 ↑ 10.2 (08:39)
↓ 7.2 (05:14)
↑ 9.8 (15:00)
↓ 5.9 (01:44)
↑ 16.8 (10)
↓ -1.6 (11)
↑ 16.8 (Jun 10)
↓ -13.7 (Feb 2)
↑ 19.6 (2021 Jun 21)
↓ -13.7 (2024 Feb 2)
Trykk (hPa)1007.7 ↑ 1010.5 (01:45)
↓ 1005.8 (05:34)
↑ 1013.8 (10:44)
↓ 1010.6 (23:49)
↑ 1018.4 (1)
↓ 1005.8 (14)
↑ 1034.5 (Jan 29)
↓ 999.5 (Apr 17)
↑ 1040.0 (2020 Jan 21)
↓ 0.0 (2022 Okt 4)
Vind (m/s)2.8 6.4 (05:34)9.7 (14:00)9.7 (13)16.1 (Jan 19)22.8 (2019 Mar 29)
Vindkast (m/s)6.4 7.2 (05:39)14.2 (15:00)14.7 (12)23.6 (Jan 19)25.6 (2021 Aug 11)
Sol (w/m2)432 478 (08:39)1202 (13:19)1274 (5)1443 (Mai 11)1459 (2023 Jun 18)