X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårDecember2022Hela tiden
Temperatur (F)49.5 ↑ 49.5 (00:09)
↓ 48.9 (00:20)
↑ 55.9 (14:09)
↓ 46.9 (06:15)
↑ 55.9 (8)
↓ 43.2 (1)
↑ 93.7 (Jul 24)
↓ 20.7 (Jan 24)
↑ 99.3 (2021 Aug 5)
↓ 17.2 (2017 Jan 9)
Regn (in)0 0.000.011.0917.16270.44
Fuktighet (%)91 ↑ 91 (00:09)
↓ 91 (00:09)
↑ 92 (10:49)
↓ 79 (14:44)
↑ 95 (7)
↓ 79 (2)
↑ 100 (Jan 22)
↓ 0 (Jan 12)
↑ 100 (2010 Feb 15)
↓ 0 (2010 Juni 5)
Daggpunkt (F)46.9 ↑ 46.9 (00:39)
↓ 46.4 (00:20)
↑ 50.9 (13:54)
↓ 44.1 (06:35)
↑ 50.9 (8)
↓ 41.0 (1)
↑ 65.5 (Aug 21)
↓ 15.1 (Mar 19)
↑ 67.3 (2021 Juni 21)
↓ 14.2 (2010 Feb 22)
Tryck (inHg)30.11 ↑ 30.11 (00:24)
↓ 30.09 (00:09)
↑ 30.11 (23:20)
↓ 30.03 (01:25)
↑ 30.33 (4)
↓ 29.81 (1)
↑ 30.71 (Mar 15)
↓ 0.00 (Okt 4)
↑ 30.71 (2020 Jan 21)
↓ 0.00 (2022 Okt 4)
Vind (mph)1.9 1.9 (00:30)3.1 (13:29)8.1 (1)41.0 (Aug 9)51.0 (2019 Mar 29)
Vindil (mph)3.7 3.7 (00:20)3.7 (09:00)11.8 (1)41.0 (Feb 7)57.2 (2021 Aug 11)
Solar (w/m2)0 0 (00:09)563 (11:44)758 (2)758 (Dec 2)758 (2022 Dec 2)
UV (Index)0 0.0 (00:09)7.0 (13:39)7.0 (2)7.0 (Dec 2)7.0 (2022 Dec 2)