X  Stänga Vår Luftdaten sensor

period partikel koncentration AQI klassificering       
Nuvarande pm2.5 4.88 ug/m3 0.5 Bra luftkvalitet
     
Nuvarande pm10 5.38 ug/m3 0.3 Bra luftkvalitet
     
     

klassificering AQI pm10 pm2.5 Våra mätvärden ovan är realtidsvärden
Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-1 < 20 μg/m3 < 10 μg/m3 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
FairAQ 1-2 < 40 μg/m3 < 20 μg/m3 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Måttlig luftkvalitet 2-3 < 50 μg/m3 < 25 μg/m3 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
PoorAQ 3-4 < 100 μg/m3 < 50 μg/m3 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
VeryPoorAQ 4-5 < 150 μg/m3 < 75 μg/m3 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
ExtremelyPoorAQ > 5 > 150 μg/m3 > 75 μg/m3 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
 Mer information:  EEA  Luftkvalitetsindex     Luftdatensensor  Sensordata fångad kl: 20-06-2024 11:17  Sensor_ID: 60278  (38.48,22.58)