X  Lukk Vår Luftdaten sensor

periode partikel konsentrasjon AQI klassifikasjon       
Gjeldene pm2.5 6.82 ug/m3 0.7 God luftkvalitet
     
Gjeldene pm10 13.35 ug/m3 0.7 God luftkvalitet
     
     

klassifikasjon AQI pm10 pm2.5 Våre måleverdier ovenfor er sanntidsverdier
Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-1 < 20 μg/m3 < 10 μg/m3 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
FairAQ 1-2 < 40 μg/m3 < 20 μg/m3 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Moderat luftkvalitet 2-3 < 50 μg/m3 < 25 μg/m3 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
PoorAQ 3-4 < 100 μg/m3 < 50 μg/m3 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
VeryPoorAQ 4-5 < 150 μg/m3 < 75 μg/m3 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
ExtremelyPoorAQ > 5 > 150 μg/m3 > 75 μg/m3 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
 Mer informasjon:  EEA  Luftkvalitetsindeks     Luftdaten sensor  Sensordata fanget kl: 23-07-2024 17:38  Sensor-ID: 60278  (38.48,22.58)